Τούβλα Χαλκίς

 
Τούβλα Χάλκις
 
 
 
 
ΕΞΑΟΠΟ ΜΙΚΡΟ
6x9x19
 
 
 
ΕΝΝΙΑΟΠΟ ΜΙΚΡΟ
8x9x19
9x9x19
 
 
 
ΟΚΤΑΟΠΟ
6x12x19
 
 
 
ΔΩΔΕΚΑΟΠΟ (διπλό)
9x12x19
 
 
 
ΓΛΩΣΣΑ
8x19x19 / 9x19x19
 
 
 
ΟΓΚΟΤΟΥΒΛΟ
18x15x32
 
 
 
ΟΓΚΟΤΟΥΒΛΟ
18x18x32
 
 
 
 
 
Διαστάσεις (mm)
(ΠxΥxΜ)
 
 
 
60x90x190
 
 
 
80x90x190
90x90x190
 
 
 
60x120x190
 
 
 
90x120x190
 
 
 
80x190x190
90x190x190
 
 
 
180x150x320
 
 
 
180x180x320
 
 
 
 
 
Τεμάχια /m2 με διάσταση
χτισίματος
 
 
 
53
 
 
 
50
 
 
 
41
 
 
 
40
 
 
 
53
 
 
 
18
 
 
 
15
 
 
 
 
 
Τεμάχια/παλέτα
 
 
 
840 & 910
 
 
 
550 & 600
 
 
 
640
 
 
 
440
 
 
 
300
275 & 300
 
 
 
135 & 120
 
 
 
120 & 105
 
 
 
 
 
Βάρος/τεμάχιο (kg)
 
 
 
1
 
 
 
1,3
 
 
 
1,3
 
 
 
1,8
 
 
 
2,6
2,7
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
 
 
Θερμική αντίσταση
 
 
 
R=0,1081 m2 K/W
 
 
 
R=0,1564
m2 K/W
 
 
 
R=0,1232 m2 K/W
 
 
 
R=0,181
m2 K/W
 
 
 
R=0,3
m2 K/W
 
 
 
R=0,4035
m2 K/W
 
 
 
R=0,8876
m2 K/W
 
 
 
 
 
ή συντελεστής θερμομόνωσης U
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
 
 
Αντοχή θλίψης
(MPa)
(πλευρά έδρασης)
EN 772-1:2000
 
 
 
>3
 
 
 
>3
 
 
 
>3
 
 
 
>3
 
 
 
>3
 
 
 
>4
 
 
 
>4
 
 
 
 
Τούβλα Χάλκις
 
 
 
 
OIKOBLOCK 25
25x15x32
 
 
 
OIKOBLOCK 28
28x15x32
 
 
 
OIKOBLOCK 30
30x15x24
 
 
 
 
 
Διαστάσεις (mm)
(ΠxΥxΜ)
 
 
 
250x150x320
 
 
 
250x150x320
 
 
 
250x150x320
 
 
 
 
 
Τεμάχια /m2 με διάσταση
χτισίματος
 
 
 
18
 
 
 
18
 
 
 
26
 
 
 
 
 
Τεμάχια/παλέτα
 
 
 
96 & 108
 
 
 
72 & 81
 
 
 
96 & 108
 
 
 
 
 
Βάρος/τεμάχιο (kg)
 
 
 
9,5
 
 
 
11
 
 
 
10,5
 
 
 
 
 
Θερμική αντίσταση
 
 
 
R=1,2258 m2 K/W
 
 
 
R=1,4407 m2 K/W
 
 
 
R=1,571 m2 K/W
 
 
 
 
 
ή συντελεστής θερμομόνωσης U
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
 
 
Αντοχή θλίψης
(MPa)
(πλευρά έδρασης)
EN 772-1:2000
 
 
 
>4
 
 
 
>4
 
 
 
>4
 
 
 
 
 
 
 
 
K 100
23x9x19
 
 
 
K 200
33x19x19
 
 
 
climablock 30
30x24x25
 
 
 
climablock 1/2 30
30x24x12.5
 
 
 
climablock
25
25x24x25
 
 
 
climablock 1/2 25
25x24x12.5
 
 
 
climablock 10
10x24x25
 
 
 
 
 
Διαστάσεις (mm)
(ΠxΥxΜ)
 
 
 
230x90x190
 
 
 
330x190x190
 
 
 
300x240x250
 
 
 
300x240x125
 
 
 
250x240x250
 
 
 
250x240x125
 
 
 
100x240x250
 
 
 
 
 
Τεμάχια /m2 με διάσταση
χτισίματος
 
 
 
21
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
32
 
 
 
16
 
 
 
32
 
 
 
16
 
 
 
 
 
Τεμάχια/παλέτα
 
 
 
240
 
 
 
90
 
 
 
48
 
 
 
96
 
 
 
64
 
 
 
128
 
 
 
176 & 192
 
 
 
 
 
Βάρος/τεμάχιο (kg)
 
 
 
3,2
 
 
 
9,5
 
 
 
14,2
 
 
 
8,4
 
 
 
12,2
 
 
 
6,5
 
 
 
5,4
 
 
 
 
 
Θερμική αντίσταση
 
 
 
R=0,410
m2 K/W
 
 
 
R=0,697
m2 K/W
 
 
 
R=4,255
m2 K/W
 
 
 
R=4,255
m2 K/W
 
 
 
R=3,521
m2 K/W
 
 
 
R=3,521
m2 K/W
 
 
 
-
 
 
 
 
 
ή συντελεστής θερμομόνωσης U
 
 
 
U=0,6W/m2K
 
 
 
U=0,5W/m2K
 
 
 
U=0,289W/m2K
 
 
 
U=0,289W/m2K
 
 
 
U=0,344W/m2K
 
 
 
U=0,344W/m2K
 
 
 
-
 
 
 
 
 
Αντοχή θλίψης
(MPa)
(πλευρά έδρασης)
EN 772-1:2000
 
 
 
>5
 
 
 
>5
 
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
-